PRAO-platsannonser

Välkommen till PRAO-platsers aviseringstjänst. Tjänsten låter dig meddela och hantera din organisations PRAO-platser. Välj nedan om du vill anmäla en ny PRAO-plats som representant för ett privat företag eller Helsingfors stad.
Privat företag (i bruk hösten 2022)
Jag är representant for en privat organisation
Helsingfors stad
Jag är representant för Helsingfors stad
Att använda tjänsten kräver stark autentisering
Helsingfors stad behandlar följande nödvändiga uppgifter vid PRAO-platsannonsering:
- Namn på den person som fyllt i ansökan (hämtas från suomi.fi i samband med identifiering)
- Namn på, telefonnummer och e-postadress till den utsedda kontaktpersonen (matas in i tjänsten)
- Namn på arbetsgivarorganisation, FO-nummer och adress (matas in i tjänsten)

Mer information om hur personuppgifter behandlas (bland annat rättsliga grunder och lagringstider) i PRAO-platsernas annonstjänst finns i studieförvaltningsregistret.

En registrerad har rättigheter med avseende på de personuppgifter som Helsingfors stad behandlar.
Den registrerade kan bland annat kontrollera vilka uppgifter som samlats om hen. Ytterligare information om rättigheterna och om utövande av dem finns på Helsingfors stads webbsida om datasekretess.